Make your own free website on Tripod.com
  ROVESNÍCKE CENTRUM - JEDLÍKOVA 9
 
        Rovesnícke centrum ma v Košiciach dve pobočky. Pre študentov Technickej Univerzity bolo zriadené centrum na vysokoškolskom internáte na Jedlíkovej 9, miestnosť B010.
 
   ČAS  
 
     Čakáme Ťa každý týždeň a to v týchto časoch:
 
  
Pondelok : 
Utorok : 
Streda :
 18:00h - 20:00h  
 18:00h - 20:00h  
 18:00h - 20:00h 
 
        Pozor !!! Cez skúškové obdobie( od 25.5.1999 ) bude Rovesnícke Centrum otvorené len v Utorok od 18.00 do 20.00 hod.

 
   ZOZNAM ROVESNÍCKYCH PORADCOV V ŠK. ROKU 1999/2000  
 
        V tomto centre pracujú študenti Technickej Univerzity (2. až 5. ročník).
 
 

MENO
ŠKOLA
KONTAKT
Adriana CELECOVA
TU
celecova@post.sk
Vlasta IŠTOKOVÁ
TU
vlastovka@pobox.sk
Mária DOLOBÁČOVÁ
TU
dolobacova@pobox.sk
Peter ŠKURKA
TU
skurkap@pobox.sk
Renáta BAČOVÁ
TU
renky@post.sk
Marek ČIGÁŠ
TU
cigas@hron.fei.tuke.sk
Martin PALKO
TU
palko.STUDENTI.SJF@sjf.tuke.sk
Rstislav PETRÍK
TU
095/849 050
Martin ŠOLTÍS
TU
Katarína KUČEROVÁ
TU
kucerova@hron.fei.tuke.sk
Jana KAPCALOVÁ
TU
Barbora HAJKOVÁ
 
095/622 0328
Jana BODNÁROVÁ
 
091/715 027
Ľubomír KLIMEK
TU
Peter SLAMKA
UVL
Kamil SLOTA
TU
Stanislav KICA
TU
stanci_baci@post.sk
Adrián TÓTH
TU
totha@neuron-ai.tuke.sk
Igor HRUŠOVSKÝ
TU
 
Tibor BEKEČ
TU
pstros@pobox.sk
Csaba SZABÓ
TU
szaboc@hron.fei.tuke.sk
Ivan VOJTILA
TU
vojtila@hron.fei.tuke.sk
Martin ŠAMUDOVSKÝ
TU
samudovs@hron.fei.tuke.sk
Marián ŽITŇÁK
TU
zitnak@cedec.tuke.sk
Katarína ANDELOVÁ
TU
Lucia IŠTVÁNIKOVÁ
ZŠ?
Martina HOCKICKOVÁ
TU
hockickova.STUDENTI.SJF@sjf.tuke.sk
Martin HADZIMA
TU
Tomáš KRIVÁNSKÝ
TU
Marek BUJDOSÓ
TU
bujdoso@po.psg.sk
Zora KOLESÁROVÁ
TU
Braňo SEMÁNEK
TU
semanek@hron.fei.tuke.sk
Ján VARGA
TU
janvarga@hotmail.sk?
 
 
 
 
 
this page is part of Rovesnicke Centrum site, html & webdesign: filip klička