Make your own free website on Tripod.com
  KONKURZ DO ROVESNÍCKEHO CENTRA
 
Mile studentky a drahi studenti !

    Ponúkame Vám možnosť v rámci Vášho voľného času osvojiť si pod vedením psychológov a rovesnickych poradcov:

   komunikačné zručnosti aktívneho počúvania 

   zručnosť poskytovania pomoci v riešení konfliktov

   spôsob ako vytvoriť pomáhajúci vzťah

   zručnosť vo vedení rozhovoru

    Všetky tieto zručnosti a vedomosti môžete účinne využívať aj vo Vašom budúcom povolaní a všade tam, kde prídete do kontaktu s ľuďmi. Okrem toho, že sa dozviete veľa o sebe, podporí to Váš osobný rast a podarí sa Vám získať kľúč k riešeniu vlastných problémov. K tomu všetkému získate aj odbornú literatúru.

    Po absolvovaní 70 hodinového tréningu si všetko môžete vyskušať v nasledujúcom školskom roku 1999/2000 v rovesníckom centre, kde budete pracovať ako rovesnícky poradcovia. Činnosť v ňom vykonávajú študenti košických vysokých škôl pod odborným dohľadom psychológov. Ich činnosť je dobrovoľná a nehonorovaná ! Vyškoleni rovesnícky poradcovia budú v určitom čase k dispozícii tým, ktorí hľadajú ľudské teplo a pochopenie. Hľadajú istotu a niekoho, kto vypočuje ich problémy, žiale či radosti, keď to najviac potrebujú.

    Ak ste sa rozhodli, že to chcete skúsiť, najbližšiu možnosť budete mať až na jeseň 2000. Sledujte preto túto www stránku, alebo v dannom termíne nástenky na internátoch TU Kosice.

    Pretože počet účastníkov je obmedzený na 20 študentov, prihlásení záujemcovia sa zúčastnia výberového konania zameraného na osobné predpoklady a komunikačné schopnosti zisťované pomocou vstupného dotazníka a osobným pohovorom.

Čakáme Ťa na adrese :
 

Rovesnicke centrum 
Jedlikova 9, miestnosť B010 
Kosice 
 
 
 od pondelka do stredy v čase medzi 18:00 - 20:00

Tešíme sa na Vas !!!
 
 
 


this page is part of Rovesnicke Centrum site, html & webdesign: filip klička