Make your own free website on Tripod.com
  ROVESNÍCKE CENTRUM WEB-SITE
 
Dnešný deň.
        Dnešný deň je pozoruhodný deň. Je Tvoj.  
      Včerajší deň Ti už vykĺzol z rúk. Ten už nemôže mať iný obsah, než aký si mu dal.   
      Zajtrajšok ešte nemáš prisľúbený.  
      Ale dnešný deň, ten je jediný, s ktorým si môžeš byť istý. Môžeš ho naplniť, čím len chceš. Využi to ! Dnes môžeš niekomu spraviť radosť. Dnes môžeš niekomu pomôcť. Dnes môžeš žiť tak, že Ti niekto večer poďakuje, že si, že existuješ, že Ťa pocítil.  
      Dnešný deň je význačný. Je Tvoj ! 
 
 
 
   ROVESNÍCKE CENTRUM  
 
   je centrum, v ktorom študenti košických vysokých škôl využívajú techniky aktívneho počúvania na pomoc svojim rovesníkom, ktorí su vrstovníkmi vekom, postavením a vedomostami
   poskytujeme pomoc rovesníkom formou vypočutia ich problémov z každodenného života. Vychádzame z predpokladu, že ľudia sú schopní vačšinu svojich problémov riešiť sami.
   úlohou rovesníckeho poradcu nie je hľadanie riešení ani dávanie rád
   rovesnícky poradca pomáha človeku, ktorý sa obráti na neho o pomoc, vyjasniť si vlastné myšlienky a pocity tak, aby sám objavil rôzne možnosti riešenia

 
   ROVESNÍCKY PORADCA  
 
Rovesnícky poradca nedáva rady !

    Rovesnícki poradcovia používajú techniky aktívneho počúvania na to, aby pomohli svojim rovesníkom vidieť vlastnú situáciu, prediskutovať svoje pocity, preskúmať svoje možnosti a nájsť adekvátne riešenie daného problému. Táto forma vzájomnej pomoci medzi vysokoškolákmi vytvára pocit súdržnosti a vzájomnej podpory. V našom centre nájdeš podporu a môžeš sa prísť porozprávať o starostiach so svojou láskou, s drogami, so sexom, s priateľstvom ...

    V rovesníckom centre nájdeš aj pomoc pri hľadaní riešenia problémov, ktoré prináša vysoká škola ( zápočty, skúšky, problémy s učiteľom, problémy so spolužiakmi, problémy v štúdijnej skupine a pod...). Ak máš obavy o diskrétnosť, tak Ti musíme povedať, že sú zbytočné.
 

 
   DISKRÉTNOSŤ  
 
    Každý rovesnícky poradca podpísal záväzné prehlásenie o mlčanlivosti a diskrétnosti ! Takže to znamená, že nikto z tvojho okolia sa od nás z centra nedozvie, čo Ťa trápi. Naozaj nemusíš mať starosti. Môžes nám veriť.
Rovesnícke centrum vzniklo v roku 1997 na Technickej Univerzite a UPJŠ v Košiciach. Centrum a výcvik študentov bol doteraz financovaný Nadáciou otvorenej spoločnosti Open Society Fund v Bratislave.

 
   POBOČKY  
        Rovesnícke centrum má dve pobočky:

1. Študentský domov TU, Jedlíkova 9, B010, Košice

2. Študentský domov UPJŠ, Medická 4 , Košice
 
 
   VÝCVIK ROVESNÍCKYCH PORADCOV  
 
    V tomto centre pracujú študenti košických vysokých škôl, ktorí boli na základe konkurzu vybraní, aby sa stali rovesníckymi poradcami. Poradcovia majú za sebou základný 70 hodinový výcvik pod vedením psychologičiek Mgr. Gabriely LINHARDTOVEJ a PhDr. Marie GEDEONOVEJ. Tento program pre vysokoškolských študentov prebieha so súhlasom a vedomím Rektorátu TU a UPJŠ Košice.
    Hlavnou úlohou rovesníckeho centra je pomáhať študentom . Okrem psychickej podpory by mali ľudia v centre poskytnúť študentom aj bližšie informácie o štúdiu na danej fakulte.
 
 
 


this page is part of Rovesnicke Centrum site, html & webdesign: filip klička