Make your own free website on Tripod.com
  ŠKOLENIE PORADCOV
 
        Všetci rovesnícki poradcovia absolvovali 70 hodinový zákldný výcvik rozdelený na 3 víkendy.
 
   1. ŠKOLENIE  
 
Košická Belá - 3 dni
        Na tomto 1. stretnutí budúcich rovesníckych poradcov sme sa naučili základné veci o alkohole, fajčení, drogách, sexuálnej výchove a o chorobe AIDS. 
        Tieto informácie nám budú slúňžiť nato, aby sme mali aspoň nejaký prehľad o týchto problémoch dnešnej mládeže. Však si vieme veľmi dobre predstavit, život študentov na internátoch. Alkohol, drogy , cigarety a sex sú veľmi vážna téma o ktorej je treba diskutovať !
 
   2. ŠKOLENIE  
 
Košická Belá - 3 dni
        Na 2. školení taktiež v Košickej Belej sme sa už naučili ako pracovať s rovesníkom, ktorý príde do centra. Naučili sme sa používať techniky aktívneho a empatického počúvania. Na príkladoch sme si mohli vyskúšať ako pôsoby neverbálna komunikácia a ako sa využívajú ostatné techniky pre komunikciu s ludmi.
 
   3. ŠKOLENIE  
 
Herľany - 2 dni
        V septembri 1998 sme mali posledné strednutie poradcov, na ktorom sme si znova precvičovali aktívne počúvanie, parafrázovanie a kladenie otvorených otázok.
 
 
   ŠKOLITELIA  
 
        Hlavnými školitelmi na kurzoch boli psychologičky Mgr. Gabriela LINHARDTOVÁ a PhDr. Mária GEDEONOVÁ. Školenia prebiehali vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére. Okrem hromady teoretických  vedomostí, bolo školenie zamerané na praktické precvičovanie si získaných znalostí a spestrené rôznymi hrami.
 
 
   PRIHLÁSENIE SA  
 
        Ak sa chceš stať rovesníckym poradcom a myslíš si, že dokážeš pracovat s ľudmi a ich problemami, môžeš sa zúčastniť konkurzu.
        Prihlášky do konkurzu nájdeš od 20.10 v centre na Jedlikovej 9 B010, alebo na Medickej 4. Podrobné informácie o konkurze Ti poskytne ktorýkoľvek rovesnícky poradca, alebo ich v krátkom čase nájdeš na tejto stránke.
 
 
this page is part of Rovesnicke Centrum site, html & webdesign: filip klička